ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ

Ανήρ έννους τα καινά τοις πάλαι τεκμαίρεται. Ο άνθρωπος που έχει μυαλό, κρίνει τα νέα από τα παλιά ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΒΟΗΘΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

επαφη στο FACEBOOK : Sokrates Tsoumelekas

Twitter : sokrates tsoumelekas


Χωρίς διαφημίσεις και κέρδος. Γράψτε τις σκέψεις σας και θα αναρτηθούν επώνυμα

Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

ΟΙ ΟΨΙΜΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΚΙΝΗΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΟΣ Α/ΓΕΣ
ΤΗΣ 9 ΜΑΡ 13 
<Οι λόγοι της αποστρατείας δεν έχουν σημασία για ένα στρατιώτη που έχει δώσει όρκο θυσίας ζωής προς την Πατρίδα.
Μετά παρρησίας, όπως το έκανα και εν ενεργεία θα εκφράσω την άποψή μου ότι, οι Αρχηγοί αλλά και άλλες υψηλές θέσεις της στρατιωτικής ιεραρχίας πρέπει να έχουν κλειστή θητεία, για εκπλήρωση συγκεκριμένων στόχων.
 Έλεγα πάντα μετά από το πέρας της όποιας δικής μου, τώρα πλέον θεωρώ ότι δεν υφίσταται ούτε ίχνος ιδιοτελείας.
Επίσης στη δημοκρατική Ελλάδα του 21ου αιώνα, η τελική έγκριση της επιλογής των αρχηγών πρέπει να περνά από σχετική επιτροπή της Βουλής μετά από ακρόαση του υποψηφίου. Τέλος αυτή πρέπει να γίνεται εγκαίρως για την κατάλληλη ενημέρωσή και προετοιμασία του Α/ΓΕΣ.
Παρά τις δυσχερείς συνθήκες προχωρήσαμε τάχιστα στην επανεξέταση της Μελλοντικής Δομής Δυνάμεων. Διαμορφώσαμε μια δομή σύγχρονη, ευέλικτη, ικανή να ανταποκριθεί στις τρέχουσες αλλά και στις μελλοντικές ανάγκες άμυνας και ασφάλειας της Χώρας, αξιοποιώντας τους υπάρχοντες ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους και υποδομές.
Δυστυχώς, αυτή η δομή η οποία διαμορφώθηκε από τα προβλεπόμενα θεσμικά όργανα και διαδικασίες του στρατιωτικού επιπέδου, στα πλαίσια του Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού, παραμένει αδρανής και γίνεται αντικείμενο κριτικής, αξιολόγησης και προτάσεων ανεύθυνων και ασχέτων προς την άμυνα παραγόντων, ενώ τα καθ’ ύλη αρμόδια όργανα του πολιτικο-στρατιωτικού και πολιτικού επιπέδου παραμένουν σιωπηλά και αδρανή……/….

Στρατηγός Κωνσταντίνος Γκίνης
Α/ΓΕΣ

     Όψιμη   η  δυσαρέσκεια  του  Α/ΓΕΣ   για  τους  λόγους  αποστρατείας  του.  Όπως  όψιμες  είναι   οι  απόψεις   για  τον  λίγο  χρόνο  διοίκησης   που  δρα  ανασταλτικά  στις    αλλαγές  που  ήλπιζε  να  επιφέρει  στην  δομή  του  Στρατού  Ξηράς.    
      Βάλει  αμέσως  κατά  της  πολιτικής  ηγεσίας  που  φέρει  την  ευθύνη   για  την  εν  λόγω  επιλογή.  Και  δεν  έχει  άδικο.  Χρόνια  τώρα , σχεδόν  από  το  1974 ,  η  εκάστοτε  κυβέρνηση   διορίζει  ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ τους  αρχηγούς  των  κλάδων.  Δεν  το  γνώριζε  ο  κύριος  Γκινης  όταν  τοποθετήθηκε  επικεφαλής  του  ΓΕΣ;  Και  αν  ναι  γιατί  τότε  δέχτηκε  τη  θέση;  Γιατί  τότε   δεν  εξέφρασε  τις  απόψεις  του  δημόσια ;  Είναι  πράγματι  λίγος  ο  χρόνος  .Μα  δεν  είναι  λίγος  κατ΄ επέκταση για  το  διοικητή  συγκροτήματος   η΄ σχηματισμού;  Τι  έκανε  για  τις  θέσεις  αυτές  στον    χρόνο  διοίκησης  του; 
  Τώρα  που  απέρχεται  μας  υπενθυμίζει   ότι  το  πολίτευμα  μας  είναι  η  δημοκρατία  και  εξ  αυτού  συνάγεται  ότι   η  επιλογή  των  ΑΡΧΗΓΩΝ  πρέπει  να  γίνετε   από  τη  βουλή  των  Ελλήνων.  Με ποια  επαγγελματικά   κριτήρια  κύριε  Γκινη  .  Άνθρωποι   που  μεγάλος  τους  αριθμός  δεν  εχει  υπηρέτηση  την  πατρίδα;  Άνθρωποι  στην  πλειοψηφία  τους  διεθνιστές   ,αντίθετοι  στους  λόγους  ύπαρξη  μας,  πως  θα  έχουν  λόγο  στην  επιλογή  της   ηγεσίας  μας;  Ασφαλώς  η  πρώτη  τους  επιλογή  θα  είναι   το  δικό  τους  παιδί  ή  το  παιδί  που  δεν  ανήκει  στον  άλλον.  Αλήθεια  αυτά  τα  πιστεύετε   αλήθεια;
     Που  είναι  στο  παρελθόν  η  δημόσια  άποψη   σας  όταν  συνάδελφοι    ,μεγαλύτεροι   η΄ μικρότεροι,  διώκονταν  ανηλεώς  ,σαν  μιάσματα,  γιατί  δεν  υπάκουαν  στα  κελεύσματα  της  εκάστοτε  πολιτικής  ηγεσίας;  Που   είναι  η  με  ΠΑΡΙΣΙΑ  δημόσια  τοποθέτηση  σας  όταν   αρκετοί συνάδελφοι  κάλυπταν  συνεχώς   ευαίσθητες  θέσεις  στη  μεθόριο  και  σε  αρκετούς  εξ  αυτών  δεν  δόθηκε  άδεια   φοίτησης  σε  διάφορα  σχολεία  ,λόγω  υπηρεσιακών  αναγκών; Που  είναι  η  τοποθέτηση  σας   για  τις  επιλογές  σε  θέσεις  Εξωτερικού;  
     Αν  θέλατε  αξιοκρατία  κύριε  Γκινη  και  όχι  σανιδά  σωτήριας  παραμονής  στη  θέση  του  Α/ΓΕΣ    θα  είχατε  εισηγηθεί    ΤΗΝ   ΜΟΝΗ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΕΠΙΛΟΓΗ  που  άπτεται   στο εν  μέρη αυτοδιοίκητο  των  ΕΔ   μόνο σε   θέματα    επιλογής  προσωπικού.  Μια  αριστίνδην  επιτροπή  από  ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ  που  με  μόνη  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ  τα  επαγγελματικά  κριτήρια  θα  έκαναν  τις  τοποθετήσεις

ΑΥΤΑ   ΓΙΑΤΙ  ΔΕΝ  ΕΙΜΑΣΤΕ  ΚΟΥΤΟΦΡΑΓΚΟΙ   ΕΝΑΣ  ΓΝΩΣΤΟΣ  ΠΡΩΗΝ   ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ  ΠΟΥ  ΕΧΕΙ  ΤΗΝ  ΕΥΘΥΝΗ  ΤΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ