ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ

Ανήρ έννους τα καινά τοις πάλαι τεκμαίρεται. Ο άνθρωπος που έχει μυαλό, κρίνει τα νέα από τα παλιά ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΒΟΗΘΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

επαφη στο FACEBOOK : Sokrates Tsoumplekas

Twitter : sokrates tsoumelekas


Χωρίς διαφημίσεις και κέρδος. Γράψτε τις σκέψεις σας και θα αναρτηθούν επώνυμα

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ(Άρθρο 30 Π.Δ. 96/2007)
Παραίτηση από θέσεις που αποτελούν κώλυμα εκλογιμότητας
1. Η παραίτηση από την υπηρεσία και από τις θέσεις που σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του Συντάγματος αποτελούν κώλυμα για την εκλογή στο αξίωμα του βουλευτή, είναι γραπτή και η επίδοσή της γίνεται με δικαστικό επιμελητή στον πρόεδρο του αρμόδιου για την ανακήρυξη των υποψηφίων δικαστηρίου, πριν από την ημέρα της ανακήρυξης αυτών. ΑΔΑ: Β44ΑΝ-ΠΥΣ
2. Η παραίτηση που επιδόθηκε δεν ανακαλείται. Αυτή θεωρείται ότι έγινε αυτοδικαίως αποδεκτή με την επίδοσή της.
3. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου διαβιβάζει την παραίτηση, χωρίς αναβολή, στην αρμόδια για την παραλαβή της αρχή.
4. Εφόσον, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις η πράξη για την αποδοχή της παραίτησης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η αρμόδια αρχή οφείλει να δημοσιεύσει αμέσως περίληψή της, που να περιέχει το ονοματεπώνυμο, τη θέση ή το αξίωμα που κατείχε αυτός που παραιτήθηκε ή αν πρόκειται για στρατιωτικούς, το βαθμό και το όπλο ή την υπηρεσία στην οποία αυτός ανήκε, καθώς και τη χρονολογία της επίδοσης της παραίτησης στον πρόεδρο του αρμόδιου δικαστηρίου.
5. Ο αξιωματικός, που σύμφωνα με τα παραπάνω παραιτήθηκε και δεν εκλέχτηκε βουλευτής, είναι δυνατόν οποτεδήποτε ν’ ανακληθεί στην ενέργεια ως έφεδρος, ενώ αυτός που εκλέχτηκε βουλευτής δεν μπορεί ν’ ανακληθεί στην ενέργεια, πριν από την έναρξη των εργασιών της Α’ Συνόδου της νέας Βουλής και χωρίς την έγκριση αυτής.
6. Έφεδρος αξιωματικός σε ενέργεια θεωρείται αυτοδικαίως ότι απολύθηκε από τις τάξεις του Στρατού, από την ημέρα που υπέβαλε την υποψηφιότητα που προτάθηκε από εκλογείς. Εάν δεν εκλεγεί βουλευτής, μπορεί ν’ ανακληθεί οποτεδήποτε. Εάν όμως εκλεγεί δεν επιτρέπεται να κληθεί υπό τα όπλα πριν την έναρξη της Α’ Συνόδου της νέας Βουλής και χωρίς την έγκρισή της. Ο Πρόεδρος του αρμόδιου δικαστηρίου ανακοινώνει αμέσως στις προϊστάμενες αρχές του εφέδρου αξιωματικού και στο Υπουργείο Άμυνας την υποβολή απ’ αυτόν ή αποδοχή υποψηφιότητας βουλευτή.

        
          Αλήθεια   κύριε  υπουργέ  τηρήθηκαν  οι  χρόνοι  που  προβλέπονται  από  την  κείμενη  νομοθεσία , έγινε  δεκτή  η  αυτοδίκαιη  αποστρατεία  του  κυρίου   Δήμα ?.  Δημοσιεύθηκε  σε  ΦΕΚ ? .Θα  πάρει  σύνταξη   και  ποια  τα  συντάξιμα  του  χρόνια?.  Μήπως  αναγνωρισθούν  και  πλασματικά?
           Δεν   θέλω  ν΄ αναφερθώ   στην Dream Team  της  άρσης  βαρών  που  ακόμη  δεν  έχουν  διαλευκανθεί  οι  κατηγορίες  που  τότε  εκτοξεύτηκαν  και προφανώς  κουκουλώθηκαν  χωρίς  να  ενημερωθούμε  αλλά  στον  νόμο  που  ισχύει  για  όλους  τους  ένστολους  των  Ε.Δ
              Μέχρι  τώρα  άνθρωποι  με  πτυχία  από  ανώτατες  σχολές  ,παραγωγικές  ή  μη  με  ζωή  τσιγγανου  ,λόγω  μεταθέσεων,  λιμοκτονούν   γιατί  κυνηγημένοι  αναγκάσθηκαν  πριν  το  2000  να  χρησιμοποιήσουν  τις  εκλογές   σαν  μέσο  αποστρατείας .  Αυτοί  οι  άνθρωποι   σήμερα,  ικανότατα τότε στελέχη  των  Ε.Δ  στερούνται  τμήμα  συντάξεως  λόγω  του  ότι  για   ελάχιστο  χρόνο  λίγων  ημερών  ή  και   ελαχίστων  μηνών  δεν  συμπλήρωσαν  τα  25  χρόνια  υπηρεσίας ή ,27,29 ……. 
                Θα  ισχύσει  το  ίδιο  για  τον  εκλεκτό  σας  και  μελλοντικό  Βουλευτή  κύριο  Δήμα