ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ

Ανήρ έννους τα καινά τοις πάλαι τεκμαίρεται. Ο άνθρωπος που έχει μυαλό, κρίνει τα νέα από τα παλιά ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΒΟΗΘΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

επαφη στο FACEBOOK : Sokrates Tsoumelekas

Twitter : sokrates tsoumelekas


Χωρίς διαφημίσεις και κέρδος. Γράψτε τις σκέψεις σας και θα αναρτηθούν επώνυμα

Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

8η ΜΑΙΟΥ 1945: ΑΡΧΗ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ [ΑΝΑΤ και ΔΥΤ]

ΠΑΝ.ΑΛΤΖΕΡΙΝΟΣ-ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ
      αποστρ.Λοχαγός [ΣΣΕ-77]
 
Εάν διαθέταμε την τεχνογνωσία με τόν δορυφόρο μας θα πετρώναμε τα πλοία τών άτλαντιστών [άτλάντων] κοιταζοντάς τα, όπως πέτρωνε η ​​ΜΕΔΟΥΣΑ τής Μυθολογίας? μας τούς έχθρούς της.Αλλά έπειδή δέν διαθέτουμε ούτε τεχνογνωσία άνάλογη άλλά ούτε καί δορυφόρο, χρέος μας είναι με τήν ψήφο μας στίς 25 ΜΑΙΟΥ, ως μία άλλη'' Μέδουσα'' το εύρωψηφοδέλτιο τόυ Λαικού Συνδέσμου τής Χ.Α να πετρώση όλον τόν ΕΦΙΑΛΤΙΣΜΟ καί τα παραγωγά του.Θα είναι η άρχή της άπελευθερώσεως τής Πατρίδος μας. Από κοινού δε με τα ύπόλοιπα Εθνικιστικά κόμματα, το καθένα για τήν Πατρίδα του καί όλα μαζί στόν άγώνα για μία έλεύθερη και αύτοδιοικούμενη Ευρώπη.Χωρίς τήν (φανερή) δουλεία της προτεσταντικής άμερικανικής διοικήσεως άλλά της (κρυφής) σιωνιστικής διευθύνσεως.
  Να θέσουμε την'' άτζέντα"για μία ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ, πού θα έκτείνεται άπό την ΑΟΖ Ατλαντικού έως την Ρωσική ΑΟΖ της θάλασας της Κίνας καί άπό τον Αρκτικό Κύκλο έως την ΑΟΖ Ισπανίας καί Κύπρου.Να προέχουν τα έθνικά σύνορα, το έθνικό δίκαιο άλλά καί το έθνικό νόμισμα.Να διοικείται βάσει των άρχών της ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΟΣ [πληθυσμιακά ρεύματα], ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΟΣ [πολιτιστικά \ θρησκευτικά ρεύματα], ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΟΣ [ένεργειακά \ οίκονομικά ρεύματα], σε ότι έχει σχέσει με τρίτους. Να στηριχθεί η άμιλλα μεταξύ τών Εθνών έναντι της άλληλεγγύης που συχνά μετατρέπετε σε φιλανθρωπία καί έξάρτηση .Κοινός ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ τόπος χρειάζεται και αυτός ύπάρχει.
  Οι νέες Εθνικιστικές δυνάμεις στήν εύρωβουλή μπορούν να συγκροτήσουν έναν ΚΥΚΛΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ [circle national coin \CNC] ώστε να απεμπλακούμε άπό το σπιράλ θανάτου που καταδίκασε τις έθνικές οίκονομίες το έχθρικό καί κυρίως ΥΠΟΥΛΟ 
εύρώ.
   Ας κάνουμε την άρχή .Μάιος η άρχή της δουλείας, Μάιος καί η άρχή της έλευθερίας.
     
Υ\Γ.Το μικρό κλεφτόπουλο που κρύβει μέσα του ο Έλληνας μπορεί να είναι βουβό ,μπορεί να είναι στίς δημοσκοπίσεις ''Δ/Ξ--Δ/Α
άλλά αύτό ξέρει ότι στίς 25 ΜΑΙΟΥ,θα φωνάξει έκωφαντικά ,άντάμα με τούς Άρματωλούς που το έχουν δηλωμένο.