ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ

Ανήρ έννους τα καινά τοις πάλαι τεκμαίρεται. Ο άνθρωπος που έχει μυαλό, κρίνει τα νέα από τα παλιά ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΒΟΗΘΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

επαφη στο FACEBOOK : Sokrates Tsoumelekas

Twitter : sokrates tsoumelekas


Χωρίς διαφημίσεις και κέρδος. Γράψτε τις σκέψεις σας και θα αναρτηθούν επώνυμα

Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

Ποιὸς θὰ σταματήσει τὴν Ἐθνικὴ προδοσία;Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

Τὸ εἴχαμε δυστυχῶς προβλέψει καὶ ὄχι μόνο ὁ ὑποφαινόμενος, ὅτι ἡ μνημονιακὴ «λαίλαπα» ποὺ ἐνέσκηψε στὴν χώρα μας εἶχε  διατεταγμένη ὑπηρεσία στὸ νὰ ξεπουλήσει ὅλα τὰ ἐθνικὰ  θέματα καὶ νὰ «κλείσει» μὲ καθαρὰ προδοτικὸ τρόπο.
Κατ’ ἀρχὴν δεχτήκαμε τὴν ὀνομασία Μακεδονία στὸ τεχνητὸ κρατικὸ μόρφωμα τῶν Σκοπιῶν καὶ σὰν ἀντάλλαγμα βλέπουμε τὸ πῶς μᾶς ἐμπαίζει εἰρωνικὰ ὁ ἀλαζόνας ἡγέτης τοῦ κρατιδίου ποὺ χρησίμεψε σὰν ἀποθήκη πυρηνικῶν ἀποβλήτων, ἕδρα λαθρεμπορίου ναρκωτικῶν καὶ τῆς τουρκικῆς μαφίας καὶ δὲν ὑπῆρξε δυστυχῶς καμία οὐσιαστικὴ ἀντίδραση. Δεχτήκαμε τὴν συζήτηση μὲ τὸν ἀνεκδιήγητο νεοοθωμανιστὴ Νταβούτολγου καὶ τὸν ὑπερφίαλο Ἐρντογᾶν, ποὺ ὀνειρεύεται συνεχῶς τὴν ἀνασύσταση τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ἐπὶ τῶν προβλημάτων τοῦ Αἰγαίου ὅπως τὰ θέτει ἡ Τουρκία, (γκρίζες ζῶνες,  ἐναέριος χῶρος, χωρικὰ ὕδατα, ὑφαλοκρηπίδα), ἐνῶ νομικὰ μόνο τὸ ζήτημα τῆς ὑφαλοκρηπίδας εἶναι ἐκκρεμῆ καὶ τὸ διεθνὲς δίκαιο εἶναι μὲ σαφῆ τρόπο ὑπὲρ τῶν ἑλληνικῶν δικαίων. Καὶ τώρα ἔχουμε τὴν πρωτοφανῆ προδοσία τῆς ντενφάκτο ἀναγνώρισης τοῦ ψευδοκράτους, μὲ τὴν ἔναρξη γιὰ πρώτη φορὰ ἐπίσημων συνομιλιῶν μὲ τοὺς ἐκπροσώπους οὐσιαστικά τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς καὶ κατοχῆς τοῦ βόρειου τμήματος τῆς Κύπρου. Εἶναι πλέον ξεκάθαρο ὅτι ἡ μνημονιακὴ κλίκα ποὺ κυβερνᾶ τὴν χώρα σκοπεύει νὰ κλείσει ὅλα τὰ ἐθνικὰ θέματα ἀδιαφορώντας γιὰ τὰ ἐθνικὰ δίκαια καὶ τὰ ἐθνικὰ συμφέροντα. Τὸ ἐρώτημα ὅμως ποὺ μπαίνει δὲν εἶναι τί κάνουν ὅλοι αὐτοὶ οἱ «χαριεντίζοντες» ἀλλὰ ποιὸς μπορεῖ νὰ τοὺς ἀνακόψει ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἐθνικὴ κατηφόρα...

Οἱ Ἕλληνες ἀξιωματικοὶ ὁρκίζονται νὰ ὑπηρετοῦν τὴν πατρίδα καὶ θεωροῦνται ὅτι εἶναι ὑπερασπιστὲς τῶν ἐθνικῶν μας δικαίων. Εἶναι νομιμόφρονες καὶ ὑπηρετοῦν τὸν σύνταγμα καὶ τὴν δημοκρατία, ἀλλὰ πῶς μπορεῖ νὰ ἔχουν τὴν συνείδησή τους ἥσυχη, ὅταν ἐνῶ ὁρκίστηκαν νὰ ὑπηρετοῦν τὴν πατρίδα, αὐτὴ προδίδετε μὲ τὸν πιὸ σκανδαλώδη τρόπο; Μὲ τὸ πρόσχημα τῆς δημοκρατικῆς νομιμότητας, μίας δημοκρατίας ἡ ὁποία ἔχει ξεφτιλιστεῖ μὲ τὸν χειρότερο τρόπο, παραμένουν θεατὲς στὴν πρωτοφανῆ αὐτὴ ἐθνικὴ προδοσία;

Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἱεραρχία ὡς πότε θὰ εἶναι ἄνευ ὀφθαλμῶν καὶ χωρὶς ὦτα, ἐνῶ ἡ χώρα βουλιάζει καὶ τὰ ἐθνικά μας θέματα ξεπουλιοῦνται; Ἡ ἐκκλησία εἶχε πάντα καὶ πρέπει νὰ ἔχει λόγο ὅταν προδίδονται τὰ ἐθνικὰ θέματα. Ἀντ’ αὐτοῦ, βλέπουμε εὐτυχῶς ὄχι ἀπὸ ὅλους, γιατί ὑπάρχουν καὶ ὑπερήφανοι ἱεράρχες ποὺ τιμοῦν τὸ ἱερό τους ράσο, νὰ παραμένει ἀποῦσα σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν ἐθνικὴ μειοδοσία. Ἱεράρχης ποὺ θεωρεῖται τὸ δεξὶ χέρι τοῦ ἀρχιεπισκόπου, εἶχε δηλώσει δημόσια ὅτι ἡ ἐκκλησία πρέπει νὰ ἔχει λόγο στὰ ἐθνικὰ θέματα. Ποῦ εἶναι λοιπὸν ὁ λόγος τῆς ἐκκλησίας ὅταν ξεπουλιέται ἡ πατρίδα, γιὰ νὰ μὴν μποῦμε στὴ συζήτηση περὶ ἀποχριστιανισμοῦ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους;

Τέλος ἡ δικαιοσύνη ὑποτίθεται ὅτι εἶναι ἀνεξάρτητη καὶ ὑπερασπίζετε τὰ δίκαια τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ποιὸς ἀλήθεια ἐξακολουθεῖ νὰ πιστεύει στὴν ἀνεξαρτησία τῆς δικαιοσύνης, ὅταν αὐτὴ λειτουργεῖ κατόπιν ὑπουργικῶν παραγγελιῶν, ὅταν κωφεύει στὴ κατάφορη παραβίαση τοῦ συντάγματος καὶ τῶν βασικῶν νόμων βάσει τῶν ὁποίων λειτούργησε μέχρι σήμερα τὸ ἑλληνικὸ κράτος; Γιὰ ποιὰ δικαιοσύνη μιλᾶμε, ὅταν δικαστὲς ἔχουν γίνει οἱ μεγαλοδημοσιογράφοι, ὅταν τὰ ὑποτιθέμενα ἀπόρρητα πρακτικὰ τῶν ἀνακρίσεων γίνονται πρωτοσέλιδα καὶ ἀτέλειωτες συζητήσεις τηλεοπτικῶν ἐκπομπῶν, ὅταν τέλος μὲ σκανδαλώδη τρόπο κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι καὶ «ὡραῖοι»  ὅσοι κατάκλεψαν τὸ ἑλληνικὸ κράτος;

Ποιὸς θὰ σταματήσει τὴν ἐθνικὴ προδοσία; Ὅλοι εἴμαστε συνυπεύθυνοι. Ἡ οἰκονομικὴ κρίση ἔρχεται καὶ παρέρχεται, ἀλλὰ τὸ ξεπούλημα τῶν ἐθνικῶν θεμάτων θὰ βαρύνει γιὰ πάντα τὴν ἱστορία μας καὶ σὰν ἔθνος καὶ σὰν λαός, ἀλλὰ καὶ σὰν ἄνθρωποι μὲ κάποια ἀξιοπρέπεια καὶ ὄχι ὅπως μᾶς κατάντησαν, ἐπαῖτες τῶν σκουπιδιῶν τῶν διαφόρων δημοτικῶν καὶ ἄλλων «ἀρχόντων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα ελέγχονται πριν δημοσιευθούν