ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ

Ανήρ έννους τα καινά τοις πάλαι τεκμαίρεται. Ο άνθρωπος που έχει μυαλό, κρίνει τα νέα από τα παλιά ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΒΟΗΘΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

επαφη στο FACEBOOK : Sokrates Tsoumelekas

Twitter : sokrates tsoumelekas


Χωρίς διαφημίσεις και κέρδος. Γράψτε τις σκέψεις σας και θα αναρτηθούν επώνυμα

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
Από  τον  Σωκράτη   Τσουμελέκα

    Η   εμμονή  των  ΜΜΕ   και  των  κομμάτων  για  την  κατάθεση  νομοσχεδίου  που  να  εναρμονίζεται  με  την   ΑπόφασηΠλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου της ΕΕ της 28ης Νοεμβρίου 2008 ,  προκαλεί  εντύπωση.  Είναι  δυνατόν  να  κόπτετε,   για  τους  μελαψούς  λαθραίους  εργάτες , τόσο  πολύ  η  συστημικη  ελίτ  -  δυνάστης  της  μεταπολιτευτικής  Δημοκρατίας;   Μακριά  από  εμένα  ο  τίτλος  του  ρατσιστή.  Πιστεύω  στην  σύννομη  ,μέσα  στα  πλαίσια  της  ελευθερίας  του  λόγου  και  της  διακίνησης    ιδεών,  συνύπαρξη  με  όσους αλλοδαπούς  εργάτες   χρειάζεται  η  Ελληνική  οικονομία. 
    Ενδιαφέρονται  πράγματι  γι  αυτούς;  .Νομίζω  πως  όχι.  Η  απάντηση   δίνεται   από  το  άρθρο  3  του  νομοσχεδίου.  Δεν  έχεις  το  δικαίωμα  να  αμφισβητήσεις  τα  θύματα  του  ΝΑΖΙΣΜΟΥ  .Όχι  όλα  αλλά  αυτά  που  ορίζονται  στα  άρθρα  6,7,8  ……………  Ποια  είναι   ;  Μα  ασφαλώς  οι  Εβραίοι.  Αλίμονο  σε  κάποιον  που  θα  αμφισβητήσει    τον  αριθμό  των  6 και  πλεον εκατ.  Δεν  μπορείς  να  ισχυρισθείς  ότι  οι  σφαγιασθεντες 4.243 Πολωνοί έφεδροι αξιωματικοί   στο  δάσος    ΚΑΤΙΝ  δεν  ήταν  θύματα  του  ΝΑΖΙΣΜΟΥ  .Καταλάβατε  το  νόημα  του  νομοσχεδίου  .Καμία  Νύξη  για  τα  θύματα  του  τουρκικού  επεκτατισμού.  Καμία Νύξη  για  τους  ανεγκέφαλους  εκπροσώπους  που  ταυτίζουν  τα  θύματα  με  τους  θύτες.  Εντάσσονται  στο  πλαίσιο  της  ελεύθερης  ανταλλαγής   απόψεων.  
       ΕΛΛΗΝΕΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ  =Οσφεοκαμπτες     σφαλιαροεισπράκτορες   της   ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ   ελίτ, του  αιμοσταγούς   ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ.

Άρθρο 3
Δημόσιος εγκωμιασμός, άρνηση ή εκμηδένιση εγκλημάτων

1. Όποιος με πρόθεση, δημόσια, προφορικά ή διά του τύπου, μέσω του διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο, εγκωμιάζει, αρνείται κακόβουλα ή εκμηδενίζει τη σημασία εγκλημάτων γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου, όπως αυτά ορίζονται στα
άρθρα 6, 7 και 8 του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε με το ν. 3003/2002 (Α’ 75) ή των εγκλημάτων που ορίζονται στο άρθρο 6 του Καταστατικού του Διεθνούς Στρατοδικείου που προσαρτάται στη Συμφωνία του Λονδίνου της 8ης Αυγούστου 1945, καθώς και των εγκλημάτων
του ναζισμού, και η πράξη αυτή στρέφεται κατά ομάδας προσώπων που προσδιορίζεται με βάση τη φυλή,το χρώμα, τη θρησκεία, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τον γενετήσιο προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου, κατά τρόπο
που μπορεί να διεγείρει σε βιαιοπραγίες ή μίσος κατά μιας τέτοι
ας ομάδας ή μέλους της, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή πέντε έως είκοσι χιλιάδων (5.000 – 20.000) ευρώ.
2. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται τα εγκλήματα
αυτά να έχουν αναγνωρισθεί με αμετάκλητη απόφαση ελληνικού ή διεθνούς δικαστηρίου.
3. Η τέλεση πράξης της προηγούμενης παραγράφου από δημόσιο λειτουργό ή υπάλληλο κατά την άσκηση των ανατεθειμένων σε αυτούς καθηκόντων συνιστά επιβαρυντική περίσταση.
4. Σε περίπτωση που ο υπαίτιος τέλεσης πράξης προβλεπόμενης από τις προηγούμενες παραγράφους καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους, επιβάλλεται και αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων για ένα έως πέντε έτη