ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ

Ανήρ έννους τα καινά τοις πάλαι τεκμαίρεται. Ο άνθρωπος που έχει μυαλό, κρίνει τα νέα από τα παλιά ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΒΟΗΘΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

επαφη στο FACEBOOK : Sokrates Tsoumplekas

Twitter : sokrates tsoumelekas


Χωρίς διαφημίσεις και κέρδος. Γράψτε τις σκέψεις σας και θα αναρτηθούν επώνυμα

Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2015

Λιτος βιος και νεοι ΦοροιΔυσάρεστες ἐκπλήξεις περιμένουν τούς Ἕλληνες...
Στό εὔστοχο ἄρθρο του ὑπό τόν τίτλο «Ἀντιφιλελεύθερες θέσεις περί λιτοῦ βίου», ὁ κ. Ἀθαν. Παπανδρόπουλος ἀνέπτυξε τήν ἰδεολογική πτυχή τῆς δηλώσεως τοῦ νέου ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν κ. Γ. Βαρουφάκη περί «λιτοῦ βίου». Ὅτι, δηλαδή, ἡ κατανάλωσις καί ἡ  ἱκανοποίησις τῶν ἀναγκῶν τῶν πολιτῶν ἀποτελεῖ τήν βάση ἐπί τῆς ὁποίας κινοῦνται καί ἀναπτύσσονται οἱ ἐλεύθερες οἰκονομίες. Ἀντίθετα, στίς οἰκονομίες πού τελοῦν ὑπό τόν ἀσφυκτικό ἔλεγχο τοῦ κράτους, οἱ καταναλωτικές ἀνάγκες τῶν πολιτῶν συμπιέζονται στά αὐστηρῶς ἀπαραίτητα. Ὑπενθύμισε μάλιστα ὁ ἀρθρογράφος τῆς «Ἑστίας» ὅτι στήν Ρουμανία τοῦ Τσαουσέσκου εἶχε ἐπιβληθεῖ ἀνώτατο ὅριο ἡμερησίας καταναλώσεως 2.800 θερμίδων γιά κάθε πολίτη, ὑποτίθεται «γιά τό καλό του».

Ἡ ἄλλη πτυχή τοῦ θέματος «λιτός βίος» ἀνάγεται στήν νομιμότητα. Ὅτι δηλαδή, ἀφ’ ἧς
στιγμῆς κάποιος πολίτης ἔχει κερδίσει τά χρήματά του μέ νόμιμο τρόπο καί ἔχει φορολο-
γηθεῖ γιά αὐτά, εἶναι δικαίωμά του νά τά ξοδέψει ὅπως θέλει, πάντοτε μέσα στά πλαίσια τῆς νομιμότητος. Αὐτό δέν τό ἀκούσαμε ἀπό τόν κ. Ὑπουργό, οὔτε ἀπό ἄλλα στελέχη τοῦ Σύριζα.

Καί φοβούμεθα ὅτι ὁ ἑλληνικός λαός σύντομα θά βρεθεῖ πρό λίαν δυσαρέστων ἐκπλήξεων.
Κυρίως δέ οἱ ἀνήκοντες στόν ἀστικό κόσμο, πού μέ μεγάλη ἐλαφρότητα ἔδωσαν τήν ψῆφο τους σέ ἕνα κόμμα τῆς μαρξιστικῆς Ἀριστερᾶς, μόνο καί μόνο γιά νά ἐκδικηθοῦν τό πολιτικό σύστημα γιά τά δεινά πού τούς ἐπεσώρευσε μέχρι τώρα. Ἄραγε πῶς θά αἰσθανθοῦν ὅσοι ψήφισαν Σύριζα ὡς ἀντίδραση γιά τούς φόρους πού πλήρωσαν ἐπί Κυβερνήσεως Σαμαρᾶ, ὅταν ἐξαπολυθεῖ ἡ νέα φορολογική ἐπιδρομή ἐπί τοῦ συνόλου –ὅπως προαναγγέλλεται– τῆς κινητῆς καί ἀκινήτου περιουσίας τους;